"All change is hard at first, messy in the middle and gorgeous in the end"
- Robin Sharma -
 


 

Wat is Just Growth? 

 

Just Growth het laten groeien van jou en je omgeving, door in een oordeelloze omgeving uit je comforzone te stappen en door open te zijn over gemaakte fouten. Grondleggers van dit gedachtegoed is de combinatie van een groeimindset en een Just Culture. Beide zijn al succesvolle overtuigingen, maar juist in deze combinatie is het een gouden succesformule, voor zowel jou persoonlijk als voor organisaties.


Die formule wil ik graag met jou delen om op de Just Growth koers te komen


Groeimindset

Bij een groeimindset is het maken van fouten en nieuwe dingen proberen de rode draad waardoor groei en ontwikkeling ontstaat. 


Just Culture

In een Just Culture zijn we open en eerlijk over gemaakte fouten om daarmee andere te kunnen behoeden voor het maken van dezelfde fouten.


De succesformule


Wanneer je een groeimindset en Just Culture samenvoegt, en daarmee het maken van fouten ziet als cruciaal onderdeel om van te leren en daar open een eerlijk over te zijn tegen jezelf en binnen je organisatie, dan heb je Just Growth toegepast. Dus: bekroon je fout!


 
“Organisaties met een divers personeelsbestand zijn vernieuwender, creatiever en lossen problemen beter op”


Bron: Randstad & Sociaal Economische Raad (SER)


 

We zijn op dit moment nog te veel gericht op het eindresultaat en niet op de weg er naartoe. Het maken van fouten hoort bij het groei- en ontwikkelproces van zowel mensen als van een organisatie. Want hoe kan je tot dat baanbrekende idee komen als er geen ruimte is om dingen (gecontroleerd) uit te proberen (psychologische veiligheid) en hoe zorg je ervoor dat de potentie van je werknemers tot in het uiterste wordt benut binnen je bedrijf? Daar heb je diversiteit en mensen voor nodig die geloven in hun eigen potentie en groeimogelijkheden en niet bang zijn om iets nieuws te proberen en uit hun comfortzone te stappen. Maar daar heb je ook een organisatie voor nodig die de nodige psychologische veiligheid kan bieden, onbevooroordeeld reageert wanneer iemand zijn hand opsteekt om iets nieuws te gaan proberen en openstaat voor deze cultuurverandering. Stap daarbij ook af van het label ‘talent’ omdat die juist een remmend effect kan hebben op de groei van het hele team.


Klinkt allemaal super en wie wil dat nu niet! Hoe? Daar kan ik je mee helpen……..